تبلیغات

قلب شکسته

قَــ♥ـــلــ♥ـــــبِـــ♥ــــ شِــ♥ــڪَـــ♥ــــســـ♥ـــتــــ♥ـــﮧ - میخـפּآهم בَرבَهــآیم رآ بـــآ آخریـלּ سیگآر یـــآבَگــآرے اَز تـפּ کــآҐ بگیرҐ !!!

قَــ♥ـــلــ♥ـــــبِـــ♥ــــ شِــ♥ــڪَـــ♥ــــســـ♥ـــتــــ♥ـــﮧ

♥♥...عَمیق تَـریـن دَردِ زِنـدِگی مُـردَن نیست پِنهآن کَردَنِ قَلبی اَست کِه بِه بَدتَرین حآلَت شِکَستِه بآشد...♥♥

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

میخـפּآهم בَرבَهــآیم رآ بـــآ آخریـלּ سیگآر یـــآבَگــآرے اَز تـפּ کــآҐ بگیرҐ !!!عَمیقـ
پــڪ میزنم بـﮧ سیگــــآر
گر مـے گیرב
بـפּسـ
میزنـב بر لبهــآیـے ڪــﮧ  تـפּ بــפּسیـבے
پــڪ اَפּلـ פּ سرفــﮧ
گلـפּے احسآســــــم مـے سـפּزב
پــڪ בפּґَ بـﮧ افتخآر اشــڪهآیم
سیــــــگآر لَعنتـے
پــڪ سـפּґَ بـﮧ شرافتـ همــﮧ شَبهاے تَنهائـے
پــڪ آخر را حریصآنــﮧ می ڪــــشم
مِثلـِ بـפּسـ
هائـے ڪــﮧ  از تـפּ ڪاґَ میگرفتم
زیر پــآ لهشـ مــــــی ڪنم
بِسآ
טּِ غرפּر لــﮧ شـבه اґَ
سیگار زنـבگیم را בפּב ڪَرבے !!![ چهارشنبه 12 شهریور 1393 ] [ 04:46 ب.ظ ] [ ✗✗ SĪΛѴΛSĤ ✗✗ ] [ نظرات() ]