تبلیغات

قلب شکسته

قَــ♥ـــلــ♥ـــــبِـــ♥ــــ شِــ♥ــڪَـــ♥ــــســـ♥ـــتــــ♥ـــﮧ - عِــشـق بازی دُختَــــــر و پِــــسَـــر

قَــ♥ـــلــ♥ـــــبِـــ♥ــــ شِــ♥ــڪَـــ♥ــــســـ♥ـــتــــ♥ـــﮧ

♥♥...عَمیق تَـریـن دَردِ زِنـدِگی مُـردَن نیست پِنهآن کَردَنِ قَلبی اَست کِه بِه بَدتَرین حآلَت شِکَستِه بآشد...♥♥

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

عِــشـق بازی دُختَــــــر و پِــــسَـــرlink


خُـــــدا خوآب بــود . . .

هَـم آغـوشــی تَـــمام شُــده بود !!

دُخــتَـر بـه خانــه رویاهاش  مـی اَنــدیشیــــد و پِــسَـر بـه مِــکان بَــعدی

دُخــتَــر بـه مَـردانِـــگـیِ عِــــشقَـش و پِسَـر به فاحِـشگــیِ مَـعشوقَـش

دُخــتَــر بـه خُـــدای ناظِــــر و پِــسَــر به جِــســم  حـاضِـــر

هَــر  دو  یِــکـ  حِــس  داشــتَـــنــــد

اَمّــا دُخــتَــر فاحِـــشه شُــده بـود و پِــسَــر مَــنطِــقـی !!

....................!!

[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 04:36 ب.ظ ] [ ✗✗ SĪΛѴΛSĤ ✗✗ ] [ نظرات() ]